HTML

Hypertext markup language - Merkintäkieli joka sisältää nettisivun sisällön karkeasti muotoiltuna.

CSS

Cascading Style Sheets - Tyylisivu joka sisältää kunkin html-tagin ulkoasun.

JS

JavaScript - Ohjelmointikieli jolla voi vaikuttaa kaikkeen selaimessa näytettävään sisältöön dynaamisesti ja vuorovaikutteisesti.

Bootstrap

Kirjasto joka helpottaa sivun selkeätä muotoilua palstoiksi kaikenkokoisilla näytöillä.

JQuery

Ohjelmakirjasto joka nopeuttaa html-koodin elementtien käsittelyä javascriptillä.

1238 visits.